Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015

2015 – 2016

2016 – 2017
2017 – 2018
ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Сезон 2011 – 2012

Ганка Стоева
Надежда Павлова
Напуснала от ноември 2011 г.

Мария Камишева


Василка Татарева

Таня Царска
Напуснала.

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg ; trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 6 ноември 2011 г.
Променен: 22 ноември 2017 г.