Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Сезон 2016 – 2017

Ганка Стоева

Мария Камишева

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 25 декември 2016 г.
Променен: 3 октомври 2017 г.