Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Текстове
Носии
2010 – 2011

2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014

2014 – 2015

2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018
ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Сезон 2013 – 2014

Ганка Стоева

Цветанка Йотова
(ръководител)

Мария Камишева

Назад

КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 14 юни 2014 г.
Променен: 22 ноември 2017 г.