Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хорo
Теория

ТЕКСТОВЕ НА ПЕСНИ
Шопски песни
Македонски песни
Родопски песни
Северняшки песни
(видински, балканджийски и добруждански)
Авторски песни

СЕВЕРНЯШКИ ПЕСНИ

Съвременният книжовен език е построен върху специфичния за северна България говор. Характерни инструменти са кавала и гъдулката

 1. Абре бати Кольо (7/8)

 2. Абре Илия (2/4)

 3. Ах га порасна (5/8)

 4. Беда (2/4)

 5. Бела се зора (~)

 6. Белото Марийче (9/8)

 7. Боряно (2/4)

 8. Брайне ле (9/8)

 9. Бяла Стана (7/8)

 10. Вакло (~)

 11. Василке (9/8)

 12. Видиш ли (2/4)

 13. Видиш ли слънчо(7/8)

 14. Викнала Янка (2/4)

 15. Вилай мома (7/8)

 16. Вино пият (~)

 17. Вито се (7/8)

 18. Гано Ганке (7/8)

 19. Гиздава Марийка (11/8)

 20. Града се гради (7/8)

 21. Гълъбо (2/4)

 22. Гюл девойче (2/4)

 23. Да знаеш (2/4)

 24. Две са дружки (11/8)

 25. Де гиди (2/4)

 26. Дена слиза (2/4)

 27. Денe мари (2/4)

 28. Димитър (~)

 29. Димка (2/4)

 30. Доди си Пану (7/8II+11/8)

 31. Дойнe (2/4)

 32. Долетея Коледо (7/8)

 33. Достено (7/8)

 34. Дряновските моми (7/8)

 35. Ела либе (2/4)

 36. Елено Елено (5/8)

 1. Елено моме (13/16)

 2. Женалай Ганка (~)

 3. Жълтото цвете (5/8)

 4. Заблеяло (~)

 5. Завило се (2/4)

 6. Завило се вито хоро (2/4)

 7. Загорка (2/4)

 8. Залибих си (5/8)

 9. Залибила е Ниделя (2/4)

 10. Залюбилай (11/8)

 11. Залюбих три моми (5/8)

 12. Замръкнала е (7/8)

 13. Замъчи се (5/8)

 14. Засвирили са (2/4)

 15. Здрава годинчица (2/4)

 16. И от високо (~)

 17. Иван Калинки (7/8)

 18. Иван на Рада (2/4)

 19. Изгреяло ясно слънце (2/4)

 20. Изгряла е (7/8)

 21. Калино Малино (9/8)

 22. Калино Радо (2/4)

 23. Кара Кольо (2/4)

 24. Китчице (2/4)

 25. Коладе (5/8)

 26. Колку са (~)

 27. Лазар еднаж

 28. Лаленце (2/4)

 29. Лале ли си (~)

 30. Либе залибих (2/4)

 31. Майка Калина думаше (9/8)

 32. Малка мома конче (2/4)

 33. Малка мома по двор (5/8)

 34. Малка мома цвете (2/4)

 35. Мама Яна (11/8)

 1. Маре Никола (11/8)

 2. Мари Доне (2/4)

 3. Мари моме (2/4)

 4. Мари моме 1 (2/4)

 5. Мари моме 2 (9/8)

 6. Мари Радо (2/4)

 7. Мари Станку (7/8)

 8. Марийка (7/8)

 9. Мете мома (2/4)

 10. Мила мале (11/8)

 11. Мила ми е (2/4)

 12. Момин танец (2/4)

 13. Момни ле (2/4)

 14. Мори момиченце (2/4)

 15. Мър Гергано (11/8)

 16. Мър Тудорке (2/4)

 17. Мятало Ленче (7/8)

 18. Не метай се (7/8)

 19. Ниделя (7/8)

 20. О Яно Яно (~)

 21. Обзаложи се (~)

 22. Огреяла (5/8)

 23. Ой девойко (7/8)

 24. Ой слънце (~)

 25. Омиле (2/4)

 26. Опни ми (2/4)

 27. Остани сбогом (~)

 28. Петку на Рада (2/4)

 29. Пиленце пее (2/4)

 30. Пита ли Тинке (7/8 II)

 31. Питат ме мале (2/4)

 32. По друм моме (5/8)

 33. Повела е Йова (7/8II+11/8)

 34. Пойдох рано (5/8)

 35. Похвали се (11/8)

 36. Походих (5/8)

 1. Провикна се Рада (2/4)

 2. Провикна се Стуян (~)

 3. Провикна се (7/8)

 4. Радин баща (11/8)

 5. Радка на Дунав (5/8)

 6. Разяснило (7/8)

 7. Слънчице (5/8)

 8. Снощи Даймян (2/4)

 9. Снощи станах (7/8)

 10. Снощи отидох там долу (2/4)

 11. Снощи утидах на нова чушмя (7/8)

 12. Станке (2/4)

 13. Станку ле (2/4)

 14. Стано бяла Стано (2/4)

 15. Стойне, Стойне (7/8)

 16. Стуян (2/4)

 17. Тинке (2/4)

 18. Тръгнали ми са (~)

 19. Тръгнали моми (2/4)

 20. Тръгнало е (7/8)

 21. Ту побърза (~)

 22. Туку ми рекли (5/8)

 23. Турчин робини (~)

 24. Тъкала ли си (~)

 25. Тъмен се (2/4)

 26. Хранила (2/4)

 27. Цонке ле (5/8)

 28. Чие това (2/4)

 29. Що прибърза (5/8)

 30. Юнак Гьорги (11/16)

 31. Я дай ми бульо

 32. Я излез бульо

 33. Яна овчар либила (2/4)

 34. Янке мамина (2/4)

 35. Яно Яно (11/8)

ДИАЛЕКТНИ ДУМИ И ИЗРАЗИ

КОНТАКТИ
Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 януари 2012 г.
Променен: 8 април 2024 г.

Web